• Медика 2000
  • Медика 2000
  • Медика 2000

Медика 2000

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "МЕДИКА 2000" гр. Ямбол

Акредитационният съвет на Министерството на Здравеопазването
определи оценка "Отличен" за дейността на лабораторията.

Договор със Здравна Каса

Вътрешен лабораторен контрол

Участие в Националната Система за Външен Лабораторен Контрол

Напълно автоматизиран процес

Утвърдени международни лабораторни методики и аналитични принципи

Гарантирана дискретност

Домашни посещения