Медика 2000

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "МЕДИКА 2000" гр. ЯМБОЛ

адрес:
гр.Ямбол, ул."Черни Дрин" №15
(между ДКЦ І и кръстовището до ОУ "Хр. Смирненски")

раб. време:
от понеделник до петък 07:30–16:30
събота 08:00–13:00

тел: 046/988 902

управител:
д-р П. Калайджиева
тел: 0889/30 60 95

карта: