ХЕМАТОЛОЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПКК - автомат. анализ
Хемоглобин
Левкоцити
Еритроцити
Хематокрит
Тромбоцити
ДКК
Морф. на еритроцити
Ретикулоцити
СУЕ

 

КЛИНИЧНА ХИМИЯ
Гликиран Хемоглобин
Орален глюкозотолерантен тест
Кръвна захар
Креатинин
Урея
Пикочна киселина
Общ холестерол
HDL - холестерол
LDL - холестерол
Триглицериди
Общ белтък
Албумин
Серумно желязо
ЖСК
АсАТ
АлАТ
Алкална фосфатаза
ГГТ
Креатинкиназа (СРК)
ЛДХ
Амилаза
Билирубин-общ
Директен
Калций
Магнезий
Неорганичен фосфор
Калий, натрий
Хлориди
Липаза
Холинестераза
Кръвно-захарен профил
СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
СИФИЛИС (TPHA - тест)
ASO
RF
C-реактивен протеин
C-реактивен протеин количествено
HIV
HBsAg
anti-HCV

 

КОАГУЛАЦИЯ
Време на кървене
Време на съсирване
Протромбиново време / INR
Фибриноген
aPTT

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
Микроалбуминурия
Белтък - качествено
Белтък - количествено
Захар
Захар-количествено
Кетотела
Билирубин
Уробилиноген
Относително тегло
pH
Седимент
Амилаза
Креатинин
Урея
Пикочна киселина
Калций
Фосфор-количествено

 

ХОРМОНИ И ТУМОРНИ МАРКЕРИ
FT4
TSH
FT3
PSA

 

ДРУГИ
Окултни кръвоизливи
Влагалищна чистота
Хеликобактер пилори антиген
Хеликобактер пилори антитела