+359 988 364 149 medika2000@mail.bg

Изследвания и цени

Изследвания

 

Модерното оборудване на лаборатория МЕДИКА 2000, позволява цените на извършваните изследвания да са конкурентни и напълно достъпни за пациентите.

 

Изследвания и цени

Резултатите за спешните изследвания се получават до 2 часа.
Хематологични изследвания

За повече информация, кликнете върху знака плюс.

ПКК (22 показателя) - автоматичен анализ 5.00 лв.
Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10:00ч., на гладно
Забележка: Резултат до 1 час.
Хемоглобин 1.10 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10ч. на гладно.
Забележка: Резултат до 1 час.

Левкоцити 1.10 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10ч. на гладно.
Забележка: Резултат до 1 час.

Еритроцити 1.10 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10ч. на гладно.
Забележка: Резултат до 1 час.

Хематокрит 1.10 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10ч. на гладно.
Забележка: Резултат до 1 час.

Тромбоцити 1.10 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10ч. на гладно.
Забележка: Резултат до 1 час.

ДКК 3.10 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10:00ч., на гладно
Забележка: Резултат до 4 часа.

Морфология на еритроцити 2.10 лв.
Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10:00ч., на гладно
Забележка: Резултат до 4 часа.
Ретикулоцити 1.60 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10:00ч., на гладно
Забележка: Резултат до 4 часа.

СУЕ 1.60 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10:00ч. На гладно.
Забележка: Резултат до 2 часа.

Скорост на утаяване на еритроцитите 2.00 лв.
Клинична химия

За повече информация, кликнете върху знака плюс.

Гликиран хемоглобин 12 лв.

Взема се: Венознa или капилярна кръв. Епруветка или микротейнер с антикоагулант K2EDTA. Пълната кръв (K2EDTA) се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Орален глюкозотолерантен тест 6.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка за серум или епруветка с антикоагулант K2EDTA) или периферна кръв (епруветка за серум или епруветка с антикоагулант K2EDTA). Епруветките се центрофугират и серумът или плазмата се отделя в рамките на 30 мин. Отделеният серум или плазма се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до 08:00 часа по схема препоръчана от лекуващия лекар. Вземането на кръв да е предхождано от 12-часов пълен глад.  По време на теста, пациентът е под наблюдение в манипулационната, без да се разхожда, храни или пуши. Може да пие само вода. 75 гр. глюкоза се разтворят в 300 мл. вода и се изпиват в рамките на 5 минути при непрекъснато разбъркване на разтвора. Венозна кръв се взема на: 0 минута – преди изпиване на разтвора; 60 минута – след изпиване на разтвора; 120 минута – след изпиване на разтвора.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Кръвно-захарен профил 7.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка за серум или епруветка с антикоагулант K2EDTA) или периферна кръв (епруветка за серум или епруветка с антикоагулант K2EDTA). Епруветките се центрофугират и серумът или плазмата се отделя в рамките на 30 мин. Отделеният серум или плазма се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.

Условия за вземане: На гладно. По схема препоръчана от лекуващия лекар. Вземането на кръв да е предхождано от 12-часов пълен глад. 8 часа: сутрешна кръвна захар на гладно; закуска 8:30 – 9:00 часа; 12 часа: кръвна захар на гладно; обяд 12:30 – 13:00 часа; 15 часа: кръвна захар 2 часа след хранене.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Кръвна захар 1.60 лв.

Взема се: Венозна кръв (епруветка за серум или епруветка с антикоагулант K2EDTA) или периферна кръв (епруветка за серум или епруветка с антикоагулант K2EDTA). Епруветките се центрофугират и серумът или плазмата се отделя в рамкине на 30 мин. Отделеният серум или плазма се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин, до 9:00 часа на гладно. Вземането на кръв да е предхождано от 12-часов пълен глад!
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Креатинин 2.20 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се съобщи при прием на медикаменти.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Урея 2.20 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се съобщи при прием на медикаменти.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Пикочна киселина 2.20 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Общ холестерол 2.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. 12 часа след последния прием на храна, бедна на мазнини, без употреба на алкохол 2 – 3 дни преди изследването. Препоръчва се и прекъсване на лечението с медикаменти, свързани с липидния обмен най-малко 2 седмици преди изследването.

HDL - холестерол 2.50 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. 12 часа след последния прием на храна, бедна на мазнини, без употреба на алкохол 2 – 3 дни преди изследването. Препоръчва се и прекъсване на лечението с медикаменти, свързани с липидния обмен най-малко 2 седмици преди изследването.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

LDL - холестерол 2.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв. Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. 12 часа след последния прием на храна, бедна на мазнини, без употреба на алкохол 2 – 3 дни преди изследването. Препоръчва се и прекъсване на лечението с медикаменти, свързани с липидния обмен най-малко 2 седмици преди изследването.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Триглицериди 2.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. 12 часа след последния прием на храна, бедна на мазнини, без употреба на алкохол 2 – 3 дни преди изследването. Препоръчва се и прекъсване на лечението с медикаменти, свързани с липидния обмен най-малко 2 седмици преди изследването.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Общ белтък 2.50 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Процедурата по вземане на кръв следва да се извършва винаги в една и съща позиция на тялото – в легнало или седнало положение. Да се съобщи за прием на хранителни добавки.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Аблумин 2.50 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв. Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се съобщи за прием на хранителни добавки.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Серумно желязо 3.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се изисква информация за провеждана субституираща терапия. Препоръчително е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти или хранителни добавки, съдържащи желязо.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

ЖСК 3.10 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се изисква информация за провеждана субституираща терапия. Препоръчително е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти или хранителни добавки, съдържащи желязо.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

АсАТ 2.50 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

АлАТ 2.50 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Алкална фосфатаза 2.50 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Г Г T 2.50 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се съобщи за прием на медикаменти.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Креатинкиназа (СРК) 4.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без физическо натоварване до 2 дни преди изследването.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

ЛДХ 3.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв. Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без физическо натоварване до 2 дни преди изследването.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Амилаза 3.50 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Билирубин - общ 2.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа. Серумът не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Билирубин - директен 2.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа. Серумът не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Калций 2.20 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се изисква информация за провеждана субституираща терапия. Препоръчително е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти или хранителни добавки, съдържащи калций.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

ФОСфАТИ 2.20 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се изисква информация за провеждана субституираща терапия. Препоръчително е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти или хранителни добавки, съдържащи фосфати.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Калий 3.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се изисква информация за провеждана субституираща терапия. Препоръчително е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти или хранителни добавки, съдържащи калиеви соли.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Магнезий 4.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се изисква информация за провеждана субституираща терапия. Препоръчително е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти или хранителни добавки, съдържащи магнезий.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Калий, натрий, хлориди 5.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Да се изисква информация за провеждана субституираща терапия. Препоръчително е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти съдържащи калиеви или натриеви соли.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

CRP (С-реактивен протеин) - количествено 10.00 лв.

Взема се: Периферна кръв (микротейнер 500 µl с К2EDTA).
Условия за вземане: Няма.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

CRP (С-реактивен протеин) - качествено 3.30 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Хлориди 2.00 лв.
Феритин 15.00 лв.
Прокалцитонин 20.00 лв.
Липаза 7.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Креатининов клирънс 2.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Изискват се данни за: ръст, тегло и възраст.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

КОАГУЛАЦИЯ

За повече информация, кликнете върху знака плюс.

Време на кървене 1.50 лв.

Взема се: Капилярнa кръв.
Условия за вземане: През целия ден. Пробата се извършва на място.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Време на съсирване 1.50 лв.

Взема се: Капилярнa кръв.
Условия за вземане: През целия ден. Пробата се извършва на място.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Протромбиново време / INR 2.20 лв.

Взема се: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с Na цитрат 1:10 разреждане. Епруветката с Na цитрат се съхранява и транспортира при (18-25 °C) до 4 часа. Плазмата се отделя до 4 часа и се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 8 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до 2 часа.

Фибриноген 3.50 лв.

Взема се: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с Na цитрат 1:10 разреждане. Епруветката с Na цитрат се съхранява и транспортира при (18-25 °C) до 4 часа. Плазмата се отделя до 4 часа и се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 8 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

aPTT 2.50 лв.

Взема се: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с Na цитрат 1:10 разреждане. Епруветката с Na цитрат се съхранява и транспортира при (18-25 °C) до 4 часа. Плазмата се отделя до 4 часа и се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 8 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Д-димер 20.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

За повече информация, кликнете върху знака плюс.

Общо химично изследване 3.50 лв.

Взема се: Първа сутрешна урина (химически чист контейнер). Урина в контейнер се съхранява и транспортира до 2 час при (4-23°С).
Условия за вземане: Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Микроалбуминурия 12.00 лв.

Взема се: 24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8°C) до приключване на събирането. Първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Размесва се добре и се измерва точното количество в милилитри. Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.

Може да се вземе и прясна (втора сутрешна урина в химически чист съд)
Условия за вземане: 24 часова урина или втора сутрешна урина. Чист, сух контейнер (съд). Да се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 24 часа.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Белтък - качествено 1.00 лв.

Взема се: Първа сутрешна урина (химически чист контейнер). Урина в контейнер се съхранява и транспортира до 2 часа при (4-23°С).
Условия за вземане: Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Белтък - количествено 2.00 лв.

Взема се: 24 часова урина. Чист, сух контейнер (съд). Да се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 24 часа.
Условия за вземане: 24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8°C) до приключване на събирането. Първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Размесва се добре и се измерва точното количество в милилитри. Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Кетотела 1.00 лв.

Взема се: Първа сутрешна урина (химически чист контейнер). Урина в контейнер се съхранява и транспортира до 30 мин. при (4-23°С).
Условия за вземане: Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Захар качествено 1.00 лв.

Взема се: Първа сутрешна урина (химически чист контейнер). Урина в контейнер се съхранява и транспортира до 2 час при (4-23°С).
Условия за вземане: Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Захар количествено 2.00 лв.

Взема се: 24 часова урина. Чист, сух контейнер (съд). Да се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 24 часа.
Условия за вземане: 24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8°C) до приключване на събирането. Първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Размесва се добре и се измерва точното количество в милилитри. Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Билирубин 0.50 лв.

Взема се: Първа сутрешна урина (химически чист контейнер). Урина в контейнер се съхранява и транспортира до 2 часа при (4-23°С).
Условия за вземане: Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Уробилиноген 0.50 лв.

Взема се: Първа сутрешна урина (химически чист контейнер). Урина в контейнер се съхранява и транспортира до 2 часа при (4-23°С).
Условия за вземане: Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Относително тегло 1.00 лв.

Взема се: Първа сутрешна урина (химически чист контейнер). Урина в контейнер се съхранява и транспортира до 2 часа при (4-23°С).
Условия за вземане: Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).
Забележка: Резултат до края на работния ден.

pH 1.00 лв.

Взема се: Първа сутрешна урина (химически чист контейнер). Урина в контейнер се съхранява и транспортира до 2 часа при (4-23°С).
Условия за вземане: Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Седимент 1.50 лв.

Взема се: Първа сутрешна урина (химически чист контейнер). Урина в контейнер се съхранява и транспортира до 2 часа при (4-23°С).
Условия за вземане: Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Количествено креатинин, пикочна киселина всеки по 2.00 лв.

Взема се: 24 часова урина. Чист, сух контейнер (съд). Да се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 24 часа.
Условия за вземане: 24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8°C) до приключване на събирането. Първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Размесва се добре и се измерва точното количество в милилитри. Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Количествено калций, фосфор всеки по 2.00 лв.

Взема се: 24 часова урина. Чист, сух контейнер (съд). Да се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 24 часа.
Условия за вземане: 24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8°C) до приключване на събирането. Първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Размесва се добре и се измерва точното количество в милилитри. Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

UASP (уринен креатинин/албумин) 6.00 лв.

Взема се: Урина (контейнер за урина). Чист, сух съд.
Условия за вземане: Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Левкоцити, нитрити, кръв всяко по 1.00 лв.
Амилаза 3.50 лв.
СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

За повече информация, кликнете върху знака плюс.

СИФИЛИС (TPHA - тест) 6.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

СИФИЛИС (ECLIA - тест) 12.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Антистрептолизинов титър (ASO) 5.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Ревматоиден фактор (RF) 5.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

WAALER ROSE 3.30 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

HIV СПИН - бърз тест 10.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

HIV (метод ECLIA) 12.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

HIV 12.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

HBsAg (Австралийски антиген) (метод ECLIA) 12.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

HBsAg (Австралийски антиген) - бърз тест 8.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

anti-HCV (Хепатит С) (метод ECLIA) 12.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

anti-HCV (Хепатит С) бърз тест 10.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Хеликобактер пилори - кръв качествено 10.00 лв.
Количествено определяне на IgG антитела срещу SARS CoV-2 с преизбисляване на стойностите в BAU/ml единици 25.00 лв.
Коронавирус антитела SARS CoV-2 + IgG - бърз кръвен тест 25.00 лв.
Коронавирус антиген SARS CoV-2 Ag - бърз кръвен тест 15.00 лв.
Коронавирус SARS CoV-2 + грип А и грип Б антигени 20.00 лв.
ПАКЕТ Коронавирус SARS CoV-2 - антиген + количество антитела 30.00 лв.
ХОРМОНИ И ВИТАМИНИ

За повече информация, кликнете върху знака плюс.

TSH / FT3 / FT4 всеки по 15.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00ч., на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

TSH + FT4 28.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

TSH + FT3 + FT4 40.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

FSH 15.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Prolactin (Пролактин) 15.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Estradiol (Естрадиол) 15.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Progesteron (Прогестерон) 15.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Testosteron (Тестостерон) 15.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

LH (Лутеинизиращ хормон) 15.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

НОМА Инсулинова резистентност индекс (кръвна захар и инсулин) 18.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Серумен инсулин 16.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Фолат в серум 20.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Витамин В12 20.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Витамин Д (25-ОН Vitamin D) 25.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

anti - Tg (TAT) 13.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

anti - TPO (MAT) 13.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00 часа на гладно. Без прием на кафе, кофеин-съдържащи вещества и медикаменти, непосредствено преди пробовземането.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

За повече информация, кликнете върху знака плюс.

PSA - общ 15.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Преди обяд до 12 ч. задължително минимум 10 дни след манипулации (ректално туширане, ултразвук). 3 дни без полов акт. Препоръчително е първото изследване да се извършва преди започване на терапия, а при проследяване – изследването да е минимум 15 дни след оперативна интервенция, химиотерапия или лъчетерапия.

Забележка: Резултат до края на работния ден.

PSA - свободен 15.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Преди обяд до 12 ч. задължително минимум 10 дни след манипулации (ректално туширане, ултразвук). 3 дни без полов акт. Препоръчително е първото изследване да се извършва преди започване на терапия, а при проследяване – изследването да е минимум 15 дни след оперативна интервенция, химиотерапия или лъчетерапия.

Забележка: Резултат до края на работния ден.

PSA - свободен и PSA - общ 26.00 лв.

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката с гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Преди обяд до 12 ч. задължително минимум 10 дни след манипулации (ректално туширане, ултразвук). 3 дни без полов акт. Препоръчително е първото изследване да се извършва преди започване на терапия, а при проследяване – изследването да е минимум 15 дни след оперативна интервенция, химиотерапия или лъчетерапия.

Забележка: Резултат до края на работния ден.

Изследване на фекална маса

За повече информация, кликнете върху знака плюс.

Окултни кръвоизливи 7.00 лв.

Взема се: Фецес с големина на лешник в чист контейнер. Съхранение и транспорт при (2-8°C) до 3 дни.
Условия за вземане: Материал взет от различни части на фецеса с големина на лешник. Материалът да бъде отделен в дните извън менструално или друго активно кървене. Алкохол, аспирин или др. дразнещи храносмилателната система вещества не трябва да се приемат 48 ч, преди отделянето на материала.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Хеликобактер пилори антиген 15.00 лв.

Взема се: Фецес. След старателно разбъркване (заради неравномерното излъчване на търсеният антиген) от изпражнението се отделя с мерителна лъжичка и се поставя в специално предназначения съд (можете да си вземете контейнер от лабораторията) фецес колкото лешник. Фецесът се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 72 часа.
Условия за вземане: Препарати, използвани за лечение на дуоденална и стомашна язва, подтискат развитието на Хеликобактер пилори антиген и могат да доведат до фалшиво отрицателни резултати.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

Манипулации
Венозна манипулация 2.50 лв.
Капилярна манипулация - от пръста 2.50 лв.
Такса за вземане на кръв с направление от НЗОК 2.50 лв.
Такса за обработка на урина с направление от НЗОК 1.00 лв.
Домашно посещение 10.00 лв.

Д-р Петя Калайджиева

Управител

+359 889 306 095

Централна приемна

гр. Ямбол

ул. Черни Дрин №15

+359 884 949 153

+359 988 364 149

 

Приемна

гр. Ямбол

ул. Д. Благоев №20А

+359 884 078 515

 

Приемна

гр. Ямбол 

ул. Ивайло №6

+359 886 805 179

 

Свържете се с нас

ЦЕНТРАЛНА ПРИЕМНА

гр. Ямбол
ул. "Черни Дрин" №15

Телефони

+359 884 949 153

+359 988 364 149

+359 46 988 902

Email

medika2000@mail.bg

Следвайте ни

 

 

Високо ценим Вашето мнение и препоръки!

Изпратете ни съобщение

8 + 9 =

Pin It on Pinterest

Share This