+359 988 364 149 medika2000@mail.bg

Диагностични пакети

 

С грижа към своите пациенти  лаборатория МЕДИКА 2000 предлага специални диагностични пакети, от които всеки може да се възползва за профилактика на своето здраве.

 

 

Пакет ПРОФИЛАКТИКА - Хематология, биохимия, урина, хормони / туморни маркери - 52 лв.

За да видите какво включва пакета, кликнете на знака плюс

Хематология - ПКК (22 показателя) + СУЕ

WBC (Левкоцити-бр.)

Ly% (Лимфоцити)

Mo% (моноцити)

Eos% (еозинофили)

Baso% (базофили)

Neu% (неутрофили)

Ly# (Лимфоцити)

Mo# (моноцити)

Eos# (еозинофили)

Baso# (базофили)

Neu# (неутрофили)

RBC (еритроцити – бр.)

Hgb   (хемоглобин)

Hct (хематокрит)

MCV (ср. обем на еритроцита)

MCH (ср. Hgb съдържание в еритроцита)

MCHС (ср. Hgb концентрация в еритроцита)

RDW (вариация на ерит. р-ие)

Plt (тромбоцити)

MPV (ср. обем на тромбоцита)

Pct (тромбокрит)

PDW (ширина на тр. р-ие)

СУЕ

Биохимия

Креатинин

Урея

Пикочна киселина

Билирубин – общ

Холестерол – общ

Холестерол – HDL

Холестерол – LDL

Триглицериди

АсАТ

АлАТ

Гама ГТ

Алкална фосфатаза

Общ белтък

Серумно желязо

Калций общ

Фосфор

Глюкоза

Магнезий

Общо химично изследване на урина - 10 показателя

Белтък – качествено

Захар – качествено

Уробилиноген

Билирубин

Кетотела

Кръв

Левкоцити

Нитрити

Относително тегло

рН

Хормони / туморни маркери

TSH за жени

PSA за мъже

Пакет "КАРДИО" - биохимия - 18,00 лв.

За да видите какво включва пакета, кликнете на знака плюс

Биохимия

Глюкоза

Пикочна киселина

Холестерол – общ

Холестерол – HDL

Холестерол – LDL

Триглицериди

АсАТ

АлАТ

Гама ГТ

ЛДХ

Калий + Натрий + Хлориди

Креатинин

СРК (креатинфосфокиназа)

Пакет "БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ" - Хематология, биохимия, урина - 10,50 лв.

За да видите какво включва пакета, кликнете на знака плюс

Хематология - ПКК (22 показателя) + СУЕ

WBC (Левкоцити-бр.)

Ly% (Лимфоцити)

Mo% (моноцити)

Eos% (еозинофили)

Baso% (базофили)

Neu% (неутрофили)

Ly# (Лимфоцити)

Mo# (моноцити)

Eos# (еозинофили)

Baso# (базофили)

Neu# (неутрофили)

RBC (еритроцити – бр.)

Hgb   (хемоглобин)

Hct (хематокрит)

MCV (ср. обем на еритроцита)

MCH (ср. Hgb съдържание в еритроцита)

MCHС (ср. Hgb концентрация в еритроцита)

RDW (вариация на ерит. р-ие)

Plt (тромбоцити)

MPV (ср. обем на тромбоцита)

Pct (тромбокрит)

PDW (ширина на тр. р-ие)

СУЕ

Биохимия

Креатинин

Урея

Общо химично изследване - 10 показателя + седимент

Белтък – качествено

Захар – качествено

Уробилиноген

Билирубин

Кетотела

Кръв

Левкоцити

Нитрити

Относително тегло

рН

Седимент

Пакет "БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ" - разширен - Хематология, биохимия, урина - 23,00 лв.

За да видите какво включва пакета, кликнете на знака плюс

Хематология - ПКК (22 показателя) + СУЕ

WBC (Левкоцити-бр.)

Ly% (Лимфоцити)

Mo% (моноцити)

Eos% (еозинофили)

Baso% (базофили)

Neu% (неутрофили)

Ly# (Лимфоцити)

Mo# (моноцити)

Eos# (еозинофили)

Baso# (базофили)

Neu# (неутрофили)

RBC (еритроцити – бр.)

Hgb   (хемоглобин)

Hct (хематокрит)

MCV (ср. обем на еритроцита)

MCH (ср. Hgb съдържание в еритроцита)

MCHС (ср. Hgb концентрация в еритроцита)

RDW (вариация на ерит. р-ие)

Plt (тромбоцити)

MPV (ср. обем на тромбоцита)

Pct (тромбокрит)

PDW (ширина на тр. р-ие)

СУЕ

Биохимия

Общ белтък

Албумин

Креатинин

Урея

Пикочна киселина

Креатинин клирънс

Калий

Натрий

Калций общ

Фосфор

Общо химично изследване - 10 показателя + седимент и белтък в диурезата

Белтък – качествено

Захар – качествено

Уробилиноген

Билирубин

Кетотела

Кръв

Левкоцити

Нитрити

Относително тегло

рН

Седимент

Белтък в диурезата (24 ч.)

Пакет "ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА" (TSH, FT4, FT3, TAT, MAT) - 50,00 лв.

За да видите какво включва пакета, кликнете на знака плюс

TSH
FT4
FT3
TAT, MAT
Пакет TAT И MAT - 20,00 лв.

За да видите какво включва пакета, кликнете на знака плюс

TAT, MAT
Пакет АНЕМИИ - 50,00 лв.

За да видите какво включва пакета, кликнете на знака плюс

ПКК
Желязо
ЖСК
Феритин
Витамин В12
Фолиева киселина
Пакет ПОЛОВИ ХОРМОНИ - 60,00 лв.

За да видите какво включва пакета, кликнете на знака плюс

LH
FSH
Prolactin
Estradiol
Progesteron
Testosteron
Пакет HBsAg, anti-HCV, HIV, Сифилис - 35,00 лв.

За да видите какво включва пакета, кликнете на знака плюс

HBsAg
anti-HCV
HIV
Сифилис

КОМПЕТЕНТНО

ТОЧНО

БЪРЗО

Д-р Петя Калайджиева

Управител

+359 889 306 095

Централна приемна

гр. Ямбол

ул. Черни Дрин №15

+359 884 949 153

+359 988 364 149

 

Приемна

гр. Ямбол

ул. Д. Благоев №20А

+359 884 078 515

 

Приемна

гр. Ямбол 

ул. Ивайло №6

+359 886 805 179

 

Свържете се с нас

ЦЕНТРАЛНА ПРИЕМНА

гр. Ямбол
ул. "Черни Дрин" №15

Телефони

+359 884 949 153

+359 988 364 149

+359 46 988 902

Email

medika2000@mail.bg

Следвайте ни

 

 

Високо ценим Вашето мнение и препоръки!

Изпратете ни съобщение

10 + 5 =

Pin It on Pinterest

Share This